Суб’єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва

Будівництво існує рівно стільки ж, скільки існує людство. Та разом із розумінням міжнародного співтовариства та окремих держав специфіки і вагомості результатів інтелектуальної діяльності людини, виникає необхідність надання правової охорони останнім як в рамках міжнародного, так і національного права. Якісно новий погляд законодавчих актів ХХ-ХХІ століття на права суб’єктів інтелектуального права, беззаперечно, вплинув на них і в рамках процесу будівництва.


Детальніше...

Доменне ім'я як засіб індивідуалізації в цифровому середовищі

Доменне ім'я або домен є одним із засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, а також некомерційних юридичних осіб і фізичних осіб у мережі Інтернет. Доменне ім'я являє собою назву певного веб-сайту, який може належати будь-якому суб’єкту. Зазвичай веб-сайти належать підприємницьким структурам, які використовують його для власної популяризації та просування продукції на ринку. 


Детальніше...

СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

Законом від 23 березня 2017 року внесено низку змін та доповнень до Закону «Про авторське право і суміжні права» власне у частині захисту авторських та (або) суміжних прав у мережі Інтернет. У разі порушення авторських прав у мережі Інтернет, можуть застосовуватися ті ж способи захисту, що застосовуються у разі їх порушення у реальному середовищі. Норми ж нової статті 52-1 закріплюють особливості захисту у разі порушень авторських і (або) суміжних прав у цифровому середовищі.


Детальніше...

Нове видання – ІТ Право!

Вийшла друком колективна монографія «ІТ Право», що підготовлена колективом кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експертами Центру дослідження інтелектуального права та практичними працівниками ІТ сфери.Детальніше...

Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності як спосіб сприяння захисту прав ІВ

В Україні діє митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, який веде Державна фіскальна служба. У разі якщо митниця виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Цей механізм потрібний для запобіганню порушення прав інтелектуальної власності. Метою є неперетин кордону контрафактною продукцією. 


Детальніше...

Інтернет: нові законодавчі зміни та тренди

На законодавчому рівні нещодавно було закріплено визначення веб-сайту. Зокрема, у Законі України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.2017 р. містяться прикінцеві положення, якими внесено зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Ці зміни містять визначення веб-сайту, веб-сторінки, власника веб-сайту та інші визначення, пов’язані з Інтернетом.  


Детальніше...

Вищий суд з питань інтелектуальної власності: окремі процесуальні аспекти діяльності

Незабаром спори у сфері інтелектуальної власності вирішуватимуться спеціалізованим судом - Вищим судом з питань інтелектуальної власності. З оприлюднених Радою з питань судової реформи при Президентові України проектів процесуальних кодексів вбачається, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності у своїй діяльності керуватиметься господарським процесуальним законодавством, оскільки відповідні процесуальні норми містяться саме в проекті ГПК України.


Детальніше...

Цифрове середовище як місце здійснення прав інтелектуальної власності

Визначення поняття «цифрове середовище» у законодавстві України не наводиться, однак в науковій літературі вказують, що це словосполучення не тільки ввійшло у звичайну мову, а починає використовуватися і в юридичній лексиці. Цифрове середовище відображає як цифрову форму об’єкта інтелектуальної власності (на противагу традиційній «аналоговій», зокрема письмовій, формі), так і надає новий зміст правам інтелектуальної власності. Цифрове середовище – це ширше поняття, ніж мережа Інтернет. Цифрове середовище включає у себе не лише веб-сайти (і веб-сторінки як складові веб-сайтів), а й електронні документи, файли, в тому числі оцифровані об’єкти інтелектуальної власності, які використовуються на відповідних пристроях, що не передбачають паперової форми документообігу (комп’ютери, ноутбуки, планшети, телефони, інші види так званих «гаджетів»).


Детальніше...

Захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Застосування способів захисту прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежено правовою природою комерційної таємниці. Права інтелектуальної власності на комерційну таємницю діють лише доти, доки забезпечується режим її секретності. У законі не передбачено спеціальних способів захисту прав особи, яка забезпечувала режим секретності, в разі розголошення відомостей, що становили комерційну таємницю. У ст. 507 ЦК України йдеться про охорону комерційної таємниці органами державної влади. Ці органи зобов’язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки.


Детальніше...

Договір як форма використання торговельних марок і інших засобів індивідуалізації

Правовою формою, що опосередковує використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, робіт, послуг є цивільно-правовий договір. У ст. 1107 ЦК України визначений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормами глави 76 ЦК України урегульовані зобов’язальні відносини з договору концесії, який опосередковує передання комплексу прав, до складу якого входять: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.


Детальніше...


Назад Вперед
Наверх
Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com