ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Суб’єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування може бути лише підприємницьке товариство або фізична особа – підприємець. Відтак лише ці суб’єкти можуть звертатися за захистом прав на комерційне найменування.

Способами захисту права на комерційне (фірмове) найменування можуть бути:

- зобов’язання припинити використання тотожного найменування;

- відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням;

- зобов’язання учасника юридичної особи або уповноваженого ним органу внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості їхніх комерційних (фірмових) найменувань не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування. На це наголошує Вищий господарський суд України в п. 78 Постанови Пленуму від 17.10.2012. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи така підстава відсутня.

У разі необхідності роз’яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), судом призначається судова експертиза.

Суб’єкт прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування може просити суд застосовувати такий спосіб захисту як заборона використання іншою особою його комерційного найменування. Однак позивач повинен довести в суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на нього (момент першого використання ним даного найменування). Позивач повинен обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси.

При цьому тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

При розгляді справ про захист прав на комерційне найменування слід враховувати, що закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань. Однак умовою такого використання є невведення в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють чи реалізують та послуг, які ними надаються. Як вказує ВГС України у Постанові Пленуму від 17.10.2012. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», відповідна ситуація можлива, коли:

- виробництво, реалізація товарів чи надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках;

- особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві різних товарів, наданні різних послуг.

Для правильного вирішення таких спорів судам належить з’ясовувати наступні обставини:

- що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням: слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва суб’єкта господарювання;

 - яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі;

- чи функціонують вони (позивач і відповідач) на одному ринку товарів або послуг;

- чи можуть споживачі змішувати товари, які ними виробляються, продаються (послуги, які ними надаються);

- чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими.

Так, в судовій справі за позовом ТзОВ «Мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами» до відповідача ТзОВ «Поїхали з нами Львів» про заборону використання знаку для товарів і послуг і припинення використання комерційного найменування суд встановив наступне. Позивач оспорює правомірність використання відповідачем комерційного найменування «Поїхали з нами Львів». Використання такого позначення в комерційному найменуванні під час пропонування та надання туристичних послуг, в діловій документації, рекламі та в мережі Інтернет без дозволу позивача є неправомірним та вводить споживачів в оману щодо надавача послуг. Суд вказав, що погоджується з твердженням позивача, що комерційне найменування, що використовується відповідачем, складається з чотирьох елементів: Поїхали з нами Львів. При цьому позивач використовує найменування, що складається з трьох елементів: Поїхали з нами. Відповідно, розрізняльну здатність мають саме три елементи позначення – поїхали з нами, яке використовується позивачем як найменування юридичної особи та згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг. Натомість у матеріалах справи відсутні докази щодо права відповідача на використання позначення «Поїхали з нами Львів». Позивач і відповідач здійснюють однакові види діяльності – надання туристичних послуг. Тому підставою позову є введення в оману споживачів туристичних послуг стосовно особи – надавача таких послуг. Неправомірним є використання комерційного найменування без дозволу суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати його у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Відтак суд позов задоволив, зобов’язавши відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування з позначенням «Поїхали з нами». Вважаємо, що позивач правильно сформулював позовні вимоги, оскільки належним способом захисту права особи на комерційне найменування є вимога про зобов’язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням (Рішення господарського суду Львівської області від 02.12.2014. Справа № 914/3833/14, http://reyestr.court.gov.ua/Review/41984113 )

 

Леонід Тарасенко

 

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com