ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН ЯК ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Необхідність правової охорони ландшафтного дизайну зумовлена новою ситуацією у сфері ландшафтного проектування міських та позаміських об’єктів. Враховуючи усю багатогранність творчих задумів, їх прийоми проектування такі об’єкти отримують і повинні надалі отримувати правову охорону. На відміну від об’єктів, що виготовляються промисловим способом, дизайнерські рішення щодо оформлення ландшафту найчастіше є унікальними, оскільки замовники таких об’єктів права інтелектуальної власності на перший план висувають власне індивідуальність, специфіку, унікальність проектів.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про архітектурну діяльність” архітектурна діяльність передбачає, зокрема, втілення архітектурного рішення, тобто авторського задуму, щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно (це стосується, наприклад, дизайну як оформлення твору архітектури), розглядається й охороняється законом як твір.

Твори садово-паркового мистецтва виконують соціальні, естетичні та побутові функції. Їх також називають творами ландшафтного дизайну.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів у цій сфері виокремлює тільки твори архітектури. Але надана законом можливість набуття правової охорони творами містобудівного й садово-паркового мистецтва не суперечить цьому підходу, оскільки твори містобудівного та садово-паркового мистецтва є складеними творами, які включають різні види творів, зокрема твори архітектури й дизайну. Твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва існують як у вигляді оригіналу (проекту, креслень, ескізів, моделей), так і у вигляді матеріального носія (готового об'єкта).

Твори ландшафтного дизайну охороняються як окремо (як твори садово-паркового мистецтва), так і в рамках поняття “твір архітектури” як твір у галузі мистецтва спорудження, зокрема, ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані парки, тощо).

Для реєстрації авторського права на ландшафтний дизайн, окрім загальноприйнятих документів, подається також примірник твору у вигляді фотографій (за потреби – кольорових) розміром не менше ніж 9х12 сантиметрів або слайдів, або у вигляді копій основних креслень проекту. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті.

З огляду на свою специфіку, ландшафтний дизайн може бути елементом загального плану будівництва, однак від отримує окрему правову охорону як самостійних об’єкт – твір архітектури (або твір садово-паркового мистецтва).

Беззаперечно, формами існування ландшафтного дизайну можуть бути як окремі проекти (із відповідними кресленнями розміщення конкретних рослинних, деревних культур у поєднанні із каменем, деревом, фонтанами, міні-річками, водоспадами чи озерцями, окремими декоративними елементами тощо), так і уже втілені в об’єктивну форму дизайнерські озеленення.

Розроблення такого роду проектів та втілення їх в об’єктивну форму в процесі будівництва, зазвичай, відбувається за замовленням.

При цьому, замовником можуть виступати як будівельні компанії (будівельні фірми), так і, до прикладу, замовники будівництва окремих об’єктів нерухомості. В першому випадку будівельна компанія і компанія (особа), яка розроблятиме ландшафтний дизайн контактують безпосередньо, в другому ж – повинні сконстатуватись через конкретного замовника будівництва. Однак і в першому і в другому випадку концепція ландшафтного дизайну повинна відповідати проекту будівництва (для нього відводиться відповідне місце, що передбачено інфраструктурним плануванням), будівельна компанія та (або) сам замовник можуть обумовити конкретні вимоги до рослин, дерев, оздоблення тощо.

Тим не менш, право інтелектуальної власності на такий об’єкт не залежить від прив’язки до конкретного проекту будівництва. Воно існує само по собі та безвідносно до будівлі (споруди).

Так, ландшафтний дизайн може бути створеним і незалежно від процесу будівництва, до прикладу, коли об’єкт уже зведений в натурі.

Хоча оформлення замовлення і оплата конкретної деревно-чагарникової рослинності переважно має своїм наслідком отримання замовником чеку (товарного чеку), а сама домовленість є в усній формі, на нашу думку, такі питання слід детально врегульовувати в письмовому договорі. Укладення такого роду договорів повністю врегулює усі відносини між замовником та розробником ландшафтного дизайну, унеможливить подальші спори та забезпечить належну доказову базу у разі виникнення судових справ щодо виконання такого договору як в питаннях виконання договору поставки, підряду, так і в питаннях розподілу прав інтелектуальної власності.

Конкретних прикладів договорів про розробку проектів чи виконання в натурі ландшафтного дизайну, котрі можна було б узяти за зразок – немає.

Відтак, ми сформували власний примірник такого договору. Серед істотних умов договору про розробку такого об’єкта інтелектуальної власності, як ландшафтний дизайн, пропонуємо відображати такі істотні умови:

1. умова про предмет договору – сам ландшафтний дизайн – його загальну форму, розміри, об’єми, конкретні види дерев, кущів, рослин, дизайнерських елементів, як от, до прикладу: віз, фонтан, камінь, озерце, міні-водоспад тощо; кольорові особливості тощо;

2. умова про форму, строки та розміри оплати виконання замовлення з розробки проекту – хоча, зазвичай, за проектування ландшафтного дизайну компанії мають стандартну ціну (до прикладу, за метр квадратний), що радше надає такому договору в контексті формування цінової політики ознак договору приєднання, тим не менш, сторони можуть погодити певні знижки або відповідні доплати за ускладнений проект тощо;

3. умови про форму, строки та розміри оплати виконання ландшафтного дизайну в об’єктивній формі – ця істотна умова міститиме як умову про оплату конкретних робіт із посадки дерев, рослин, кущів, декоративних елементів, так і оплату за поставку і встановлення «наповнення» такого ландшафтного дизайну – конкретних видів зелених насаджень та декору тощо;

4. умова про розподіл майнових прав на такий об’єкт інтелектуальної власності – беззаперечно, особисті немайнові права автора проекту та його реального втілення належатимуть самому автору з огляду на їх невідчужуваність; а от вже розподіл майнових прав на такий твір обумовлюється договором на розробку ландшафтного дизайну: ці майнові права, як повністю, так і частково можуть перейти замовнику або залишитись у розробника – автора.

5. такі загальні істотні умови, як-от: відповідальність сторін за невиконання договору, строк виконання робіт, форс-мажорні обставини, порядок вирішення спорів тощо.

Детальна консультація з приводу складення такого роду договорів під індивідуальні замовлення – звертайтесь: http://yurholding.com/contacty.html  

 

Тарасенко Христина Юріївна

старший юрист, юридична компанія «Юридичний Холдинг»,

 

магістр права


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com