Мала архітектурна форма як об’єкт інтелектуального права.

Для початку, слід з’ясувати, що потрібно розуміти під терміном «мала архітектурна форма», а згодом – окреслити до яких об’єктів інтелектуального права її можна віднести.

Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності слід вважати невелику споруду, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів [1].

Згідно із нормами Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, грати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством [2].

Відповідно до ч.2 ст. 181 ЦК України рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі. Як відомо, мала архітектурна форма виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладання фундаменту, отже, вільне переміщення малих архітектурних форм у просторі можливе без зміни їх призначення.

Відтак, малі архітектурні форми – це рухомі речі з точки зору цивільного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не можуть одержати правову охорону за цим Законом:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

- друкована продукція як така;

- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо [3].

Відсутність серед об'єктів промислового зразка об'єктів архітектури зумовлено тим, що вони охороняються авторським правом як архітектурні твори. Виняток становлять малі архітектурні форми (далі – МАФ). Відтак, як вбачається із законодавчих положень, МАФ підлягає правовій охороні як промисловий зразок у разі, якщо вона не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Єдиною умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Залежно від того, що є об'єктом промислового зразка, він може бути таких видів:

1. об'ємний, що є композицію, в основу якої покладено об'ємно-просторову структуру (наприклад, форма МАФу: може бути різноманітною, починаючи від стандартної форми паралелепіпеду чи кубу, завершуючи творчим втіленням форми хот-дога, квітки, діаманту, гриба тощо);

2. площинний, що є композицію, в основі якої лежить лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад малюнок, який наноситься на МАФ і не сприймається як об’ємна фігура);

3. комбінований, який є поєднання форми і малюнка.

У разі, якщо проект МАФу виконаний лише на папері, тобто існує у формі ескізів і креслень, відзначається своїм творчим характером, слід говорити про виникнення в автора проекту авторських прав на такий твір. У разі ж, якщо мова йде про уже втілений в життя об’єкт, – слід говорити про промисловий зразок як форму та (або) її оформлення відповідними малюнками.

В контексті прав на МАФ слід розрізняти права інтелектуальної власності на промисловий зразок (форму МАФ, графічне оздоблення), права власності на сам об’єкт (наприклад, вивіску розміром 1м х 0,5м у формі квітки тюльпана, основна мета якого – використання його в підприємницькій діяльності для продажу квітів) та права на встановлення МАФ, яке прив’язується не до конкретної малої архітектурної форми, а до особи, яка отримала дозвіл на його встановлення.

Відтак, окремо правоволоділець може відчужити майнові права на проект МАФ як на об’єкт авторського права, відчужити майнові права на МАФ як промисловий зразок (або надати дозвіл на його використання), власник МАФ як об’єкта цивільного права може продати МАФ. Тим не менш, враховуючи, що всі дозвільні документи, які дають право на її розміщення, «прив'язані» не до МАФ, а до її власника, то, навіть маючи малу архітектурну форму у власності, новий власник не матиме відповідного дозволу на її розміщення. Станом на сьогодні, законом не передбачено збереження новим власником МАФ права провадження підприємницької діяльності у місці її розміщення.

Встановлення МАФ має свої регіональні особливості. Зазвичай, порядок їх розміщення встановлюється органами місцевого самоврядування.

Так, до прикладу, у рамках Львова, діє Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові, затверджений рішенням виконкому ЛМР від 11.11.2016 року № 1025 [4]. Цей порядок врегульовує: вимоги до місця розміщення малих архітектурних форм (до прикладу, вони повинні встановлюватися у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації будинків і споруд, на яких вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів, а саме розміщення малих архітектурних форм (вивісок) повинно здійснюватися з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду, а також місця розміщення існуючих на фасаді, погоджених конструкцій), вимоги до розмірів МАФ (розміри малих архітектурних форм (вивісок) повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду будинку та його елементів); вимоги до матеріалів, з яких виконані МАФ (у зоні охорони ЮНЕСКО та на будинках – пам’ятках архітектури необхідно виконувати малі архітектурні форми (вивіски) з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, скло), а також використання традиційних для львівських ремесел технік (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка тощо). З сучасних матеріалів можливо використовувати пластики, які вдало імітують природні (камінь, метал, скло, дерево, кераміка та інші матеріали); вимоги до вигляду МАФ (мала архітектурна форма може бути виконана у формі кронштейну у вигляді об’ємно-просторової композиції); вимоги до освітлення (освітлення малих архітектурних форм (вивісок) повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки) тощо.

Відтак, слід зазначити, що слід розрізняти права інтелектуальної власності на проект МАФ, права інтелектуальної власності на МАФ як промисловий зразок, права власності на МАФ як рухому річ з точки зору цивільного права та права на встановлення МАФ як елементу декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, питання встановлення якого врегульовуються детально локальними нормативно-правовими актами.

 

Джерела:

1. Глосарій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.mdpu.org.ua/e-book/gapotiy_intelect/glosary.htm

2. Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/DB3285D72B0B6020C225806D00543DFD?OpenDocument

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/conv/print1452762381632312

4. Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/DB3285D72B0B6020C225806D00543DFD?OpenDocument

 

Христина Тарасенко,

Виконавчий директор Центру дослідження інтелектуального права,

Старший юрист компанії «Юридичний холдинг»

 

 


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com