Порядок приватизації земельної ділянки: особливості 2016

Конституція України як Основний Закон держави гарантує кожному громадянину України право на землю. Згідно із нормою ч.1 ст.1 Земельного кодексу України (далі по тексту – ЗК України) земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Реалізувати своє право на основне національне багатство громадянин України може шляхом безоплатної приватизації земельної ділянки у розмірах та в порядку, встановленому законом.

Суб’єкти приватизації. Приватизувати землю в Україні мають право громадяни України для власних потреб (у разі, коли мова йде про ведення фермерського господарства; ведення особистого селянського господарства; ведення садівництва; будівництво і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; індивідуальне дачне будівництво; будівництво індивідуальних гаражів).

Окрім цього, ЗК України надає можливість приватизації і іншим суб’єктам, передбачаючи ряд умов.

Наприклад, як визначає ст. 25 ЗК України, при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю).

Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва. Приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.

Право на передачу земель із державної чи комунальної власності у приватну власність громадян мають відповідні органи, встановлені законом.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) ведення водного господарства;

б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;

в) індивідуального дачного будівництва.

Об’єкти приватизації громадянами земель для власних потреб та їх граничні розміри. Відповідно до ст. 121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Принагідно слід зазначити, що розміри, вказані у ст.121 ЗК України, є граничними, тобто громадянин може отримати у приватну власність і меншу земельну ділянку.

Строки реалізації права на приватизацію землі. Неодноразово можна почути інформацію, що приватизація землі в Україні скоро завершиться. Тим не менш, вважаємо за необхідне спростувати таке твердження з огляду на те, що допоки наявні землі, які можуть бути приватизовані, доки Конституція України та ЗК України передбачають можливість (право) та процедуру приватизації, безоплатна приватизація землі можлива.

Одноразова можливість реалізації права на приватизацію. Відповідно до норм ЗК України громадянин України має право на безоплатну приватизацію лише один раз в межах кожного окремого виду використання земельної ділянки. Наприклад, якщо громадянин Л. приватизував земельну ділянку у розмірі 0,10 га для ведення садівництва – вдруге приватизувати земельну ділянку для ведення садівництва він не може. Однак він може реалізувати своє право на безоплатну приватизацію інших земельних ділянок, зокрема: для ведення особистого селянського господарства; для ведення фермерського господарства; для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та інші, передбачені у ст.121 ЗК України. Отже, право безоплатно приватизувати земельну ділянку в межах одного виду використання може бути реалізоване громадянином лише один раз впродовж життя.

Покроковий порядок приватизації. Зазвичай, кожен орган місцевого самоврядування чи орган виконавчої влади затверджує перелік документів та порядок, згідно із яким громадянин повинен діяти для того, аби приватизувати земельну ділянку.

Принагідно зазначаємо, що порядок та перелік документів, зазначений у цій статті може бути змінений місцевою радою чи місцевою державною адміністрацією, а відтак – в будь-якому разі Вам необхідно уточнити усі деталі станом на подання Вами заяви про приватизацію.

І. Подання заяви про приватизацію.  З огляду на ч.1 ст.118 ЗК України, яка передбачає, що громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до своїх повноважень, до Львівської міської ради подається заява про приватизацію та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Закон не передбачає територіальної прив’язаності права на приватизацію до зареєстрованого місця проживання. Іншими словами, особа може звернутись до будь-якого органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади в межах їх повноважень на території України із відповідною заявою, незалежно від того, де є офіційне місце проживання особи заявника.

До заяви слід додатки такі документи (перелік документів, встановлений Львівською міською радою):

План земельної ділянки масштабу 1:500, виконаний спеціалізованою землевпорядною організацією, з зазначеними межами ділянки, вирахуваною загальною її площею, нанесеними червоними лініями та погоджений з управлінням архітектури департаменту містобудування (оригінал – два примірники).

Копії правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно(договорів купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, свідоцтв про право на спадщину, рішень судів тощо), копії реєстраційних посвідчень або витягів про реєстрацію права власності (засвідчені нотаріально у поточному році). Витяг про реєстрацію права власності можна отримати в Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299 або сформувати самостійно шляхом використання ресурсу Інтернет (витратна частина в останньому випадку становитиме 20 грн. – збір за отримання витягу – 17 грн. та 3 грн. комісія банку).

Засвідчена Копія технічного паспорта на житловий будинок зразка 1995 року, виданого Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», з планом земельної ділянки, експлікацією та відміткою про узаконення самовільного будівництва при наявності такого (засвідчена львівським комунальним підприємством, що обслуговує житловий фонд, у поточному році), копія розпорядження голови районної адміністрації або рішення суду, на підставі якого узаконене самовільне будівництво.

Увага! Технічні паспорти, видані до 1995 року повинні бути переоформлені.

Для отримання технічного паспорта нового зразка необхідно подати в БТІ (за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54)  або до іншого суб’єкта, який має ліцензію на виготовлення технічних паспортів наступні документи:

заяву

наявний технічний паспорт.

оригінал та нотаріально посвідчену копію правовстановлюючого документа (це може бути договір купівлі-продажу, дарування або міни, або свідоцтво про право на спадщину, розпорядження районної адміністрації або рішення суду)

копії паспортів власників (співвласників), а щодо неповнолітнього власника (співвласника)– копію свідоцтва про народження (оригінали цих документів мати при собі – для звірки)

копію ідентифікаційного номеру (усіх співвласників будинку).

Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видана відділом Держземагентства у м. Львові за адресою: м. Львів, вул. Донецька, 3 (у разі відсутності архівних даних на земельну ділянку, передбачених вище).

Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видана відділом Держземагентства у м. Львові Львівської області про наявність зареєстрованих на заявника правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Архівний витяг про надання земельної ділянки у користування, виданий Державним архівом Львівської області, або архівна довідка про відсутність даних на земельну ділянку. Державний архів Львівської області знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Підвальна, 13. Відповідно до Наказу № 62 від 15.12.2010 року для отримання архівного витягу необхідно подати заяву та пред'явити  оригінал технічного паспорту на будинок. Термін видачі 1 місяць.

Увага! Якщо в технічному паспорті немає даних коли і ким видане рішення на право користування земельною ділянкою, то потрібно додатково подати  довідку з БТІ, в якій це вказано.

Для оформлення довідки необхідно подати в БТІ наступні документи: 

заяву;

копію технічного паспорту на будинок;

копію ідентифікаційного номеру заявника;

копію паспорта заявника.

При подачі документів необхідно пред'явити оригінал технічного паспорта на будинок, ідентифікаційний номер та паспорт громадянина України (для іноземця чи особи без громадянства- документ, що посвідчує особу та містить дані про місце проживання). Послуга платна, термін видачі - 1 місяць.

Висновок управління архітектури департаменту містобудування про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою та відповідність генеральному плану міста.

Письмова згода землекористувачів на ім’я Львівського міського голови щодо вилучення з користування земельної ділянки або її частини у разі долучення земельної ділянки (її частини) з земель цих землекористувачів (засвідчена нотаріально у поточному році).

Копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки).

Довідка про справляння плати за землю за 2 роки, що передують даті подання заяви на оформлення землекористування, з вказаними сумами сплати та заборгованості, видана Державною податковою інспекцією відповідного району м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі у Державному реєстрі фізичних осіб.

Нотаріально засвідчена копія довіреності – для уповноваженої особи.

Послуга безоплатна

Строк надання адміністративної послуги 30 календарних днів або на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

Результат надання адміністративної послуги - Засвідчена копія ухвали міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Можливі способи отримання відповіді (результату):

- Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

- Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.

ІІ. Розгляд заяви. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 ЗК України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Принагідно слід згадати про принцип «мовчазної згоди» на надання дозволу щодо розробки проекту землеустрою. Мова йде про те, що у разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 ЗК України, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Наприклад, якщо клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування надійшло 1 вересня 2015 року, то строк на розгляд цього клопотання спливає 1 жовтня 2015 року. У разі, якщо протягом цього строку, тобто до 1 жовтня 2015 року включно, на адресу особи не надійшло дозволу чи мотивованої відмови у видачі дозволу на розробку проектної документації, прочекавши ще 1 місяць від цієї дати, тобто уже з 2 листопада 2015 року особа має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

ІІІ. Розробка технічної документації на землю. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. Інформацію про такі організації , як правило, можна отримати у місцевому відділі земельних ресурсів. Крім того, сам відділ також має право проводити землевпорядні роботи. Послуга з виготовлення технічної документації платна.

Відповідно до ст.25 Закону України «Про землеустрій» одним із видів документації із землеустрою є проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. А нормами  ст. 50 цього Закону визначено перелік документів, що містять проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а саме:

завдання на розроблення проекту землеустрою;

пояснювальну записку;

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна для об’єктів будівництва III-V категорії складності, які розташовані на земельній ділянці

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

кадастровий план земельної ділянки;

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

матеріали погодження проекту землеустрою.

Вартість виготовлення такої технічної документації варіюється залежно від ціноутворення кожної окремої землевпорядної організації (в середньому це 2000-3000 грн.).

 

Продовження статті за посиланням http://yurholding.com/news/72-poryadok-privatizacyi-zemelnoyi-dlyanki-osoblivost-2016-chastina-2.html 

 

Христина Тарасенко,

старший юрист компанії «Юридичний Холдинг»


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com