Визнання знака (торговельної марки) добре відомим на прикладі справи за позовом Компанії «Тойота Мотор Корпорейшн»

Визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони. Зокрема, заявник може звернутися до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні. Апеляційна палата розглядає таке звернення в порядку, передбаченому законом. Відмова у визнанні знака добре відомим може бути оскаржена до суду.

У спорах про визнання знака добре відомим залежно від конкретних обставин справи Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Позивач, пред’являючи вказану вимогу про визнання знака добре відомим повинен довести:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Так, в судовій справі за позовом Компанії «Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та особи_Х про визнання знака «LEXUS» добре відомим в Україні, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «LEXUS» суд встановив наступне. Держдепартамент зареєстрував знак для товарів і послуг «LEXUS» та видав на ім’я відповідача-2 особи_Х свідоцтво на знак. Висновком судової експертизи було встановлено, що:

- позначення «LEXUS» станом на травень 2004 року мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»;

- цінність знака, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», була високою та визнаною у суспільстві;

- використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом відповідача-2 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Також згідно Звіту про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості знаку «LEXUS» в Україні» серед дорослого дієздатного населення міст України населенням 100 тис. і більше, було встановлено, що: обізнаність населення великих міст України про існування знаку «LEXUS» є досить високою – 72,3% назвали цей знак відомим для них; переважна більшість опитаних добре обізнана з товарами, які марковані знаком «LEXUS» – 85,6% з числа опитаних, яким відомий знак «LEXUS», назвали такими товарами автомобілі та деталі до них; мешканці великих міст України достатньо добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком «LEXUS»  – правильну відповідь на вказане питання («Тойота Мотор Корпорейшн») дали більше половини (53,2%) опитаних з числа тих, кому відомий знак «LEXUS». Крім того, судом встановлено, що на ім’я позивача зареєстровано та підтримується в мережі Інтернет (для українських користувачів функціонують сайти http://www.lexus.ua/, http://lexus.autoportal.ua). На підставі вищенаведеного суд позов задоволив: визнав добре відомим в Україні знак «LEXUS» на ім’я Компанії «Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» з 24 травня 2004 року; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності МОН України внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг «LEXUS», належне відповідачу-2 особі_Х (Рішення Солом’янського районного суду м.Києва від 01.11.2010. Справа № 2-704/10 // [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933).  

 

Рішення суду у вказаній справі є законним, оскільки позивач довів, що знак «LEXUS» є добре відомим в Україні для більшості населення та асоціюється для споживачів саме з ім’ям позивача.

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на торговельну марку, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html

Леонід Тарасенко, адвокат

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com