Судова практика: захист права на торговельну марку

Обсяг правової охорони торгівельної марки (знаку для товарів і послуг) визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, та засвідчується Свідоцтвом, виданим на конкретну торгівельну марку (знак для товарів і послуг). З огляду на сучасні реалії стану дотримання прав інтелектуальної власності, постає актуальне питання захисту прав особи власника Свідоцтва на торгівельну марку (знаку для товарів і послуг).

Одним із основних та пріоритетних способів захисту (окрім необов’язкового позасудового претензійного порядку) є класичний спосіб подання позовної заяви до суду (місцевого - загального або господарського - залежно від процесуальної юрисдикції справи).

Для детальнішого огляду цього питання крізь особливості судової практики, яка склалась останнім часом, слід проаналізувати кілька окремих рішень судів.

До прикладу, Рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 7 грудня 2015 року у Справі № 686/18839/15-ц про припинення дії, що порушує право на торговельну марку суд задовільнив позов. Згідно із матеріалами справи Позивачу було видане Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169224, зареєстроване 10.04.2013 року. Належну Позивачу за даним свідоцтвом торговельну марку використовував Відповідач. Зокрема, незважаючи на заборону використання торговельної марки, про що Відповідача було повідомлено листом від 12.08.2015 року, відповідач продовжував використовувати торговельну марку, оскільки вивіска офісу не була демонтована, а лише заклеєна білою плівкою, що допускає можливість повторно нею скористатися. В приміщенні офісу Відповідач продовжував здійснення діяльності, при цьому поширюючи рекламні матеріали, зокрема, візитки з адресою та номером телефону офісу, на яких зображено торговельну марку Позивача.

Отже, можемо зробити висновок, що повного припинення використання Відповідачем торговельної марки не відбулося, оскільки не було демонтовано вивіски офісу та не припинено поширення візиток з реквізитами (адресою і телефоном) та зображенням знаку для товарів і послуг Позивача.

Обраним способом захисту прав на торгівельну марку було зобов’язання Відповідача припинити дії, що порушують право, зокрема, припинити використання торговельної марки, право на яку належить Позивачу згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 169224, на вивісці за відповідною адресою та рекламних матеріалах.

 Окрім вищезазначеного способу захисту суб’єкти права на торгівельну марку можуть звертатись до суду із матеріально-правовою вимогою про визнання недійсним Свідоцтва на торговельну марку (знак для товарів і послуг) Відповідача за умови, що воно порушує права первісного правоволодільця.

Так, Рішенням Господарського суду м. Києва від 15 червня 2015 року у Справі №910/1258/15-г про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів та послуг та про визнання дій такими, що порушують права Позивача суд задовільнив позовні вимоги та визнав недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг Відповідача з огляду на таке. Знак для товарів і послуг, свідоцтво на який видане Відповідачу є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же та (або) споріднених з ними товарів і послуг. За результатами проведення судової експертизи у господарській справі судом одержано Висновок експерта про те, що знак для товарів і послуг Відповідача за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 року є тотожним зі знаком для товарів і послуг Позивача за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 року, тобто є схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні скороченим комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки Відповідачем (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ними послуг.

Отже, судом на підставі висновку експерта було встановлено, що на той момент, коли Відповідач зареєстрував свою торгівельну марку (знак для товарів і послуг) у 2013 році та отримав відповідне Свідоцтво, Позивачем раніше у 2012 році уже було отримано Свідоцтво на такі ж та (або) споріднені з ними товари і послуги. Отже, Відповідачем було порушене майнове право Позивача, оскільки знак Відповідача за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Окрім вищезазначених, специфічними позовами у сфері захисту права на торгівельну марку є позови про визнання права попереднього користувача на безоплатне вільне продовження користування знаку для товарів і послуг. 

Так, Рішенням Господарського суду Харківської області від 17 грудня 2015 року у Справі № 922/5715/15 про визнання права попереднього користувача на безоплатне вільне продовження користування знаку для товарів і послуг суд задовільнив позовні вимоги з огляду на такі встановлені обставини справи. Як вбачається з матеріалів справи, Позивач з 2004 року є офіційним дилером з продажу на території України товарів виробництва ПАТ "Балаковорезинотехника", що підтверджується Свідоцтвами офіційного дилера від 02.02.2004 року, від 01.03.2005 року, від 10.01.2006 року, від 11.01.2010 року, від 14.01.2011 року та від 11.01.2012 року. Позивач імпортував на територію України товари виробництва ВАТ "Балаковорезинохніка", які були марковані торговельною маркою ПАТ "БРТ:Ладдя" та відносяться до 12 та 17 класів МКТП, що підтверджується митними деклараціями. Окрім того, позивач неодноразово відчужував на користь 3-х осіб товари виробництва ПАТ "БРТ", які відносяться, зокрема, до 12 та 17 класів МКТП, про що свідчать витратні накладні.  Таким чином суд встановив, що до дати подання заявки на знак для товарів і послуг "БРТ" для товарів 12 та 17 класів МКТП, тобто до 28.03.2011 року, позивач в інтересах своєї діяльності здійснив значну і серйозну підготовку для використання такого знаку та добросовісно його використовував.

Отже, у позивача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг БРТ" для товарів 12 та 17 класів МКТП до дати подання заявки на видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг  №193437 від 25.11.2014 р., тобто до 28.03.2011 р., у зв'язку з чим він має право в подальшому на безоплатне продовження використання знаку відповідно до ст. 500 ЦК України.


Христина Тарасенко,

 

Старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на торговельну марку, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com