ОБББ: переваги створення

Відповідно до ст.1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання, ОСББ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.

Для початку розглянемо загальні положення про ОСББ як юридичну особу.

Статус ОСББ. Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Іншими словами, весь дохід, який отримує ОСББ використовується задля досягнення мети його діяльності - управління, утримання, використання, ремонту спільного майна.

Майно ОСББ. Майно об'єднання утворюється із: майна, переданого йому співвласниками у власність (свого роду внески); одержаних доходів від здійсненої діяльності; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.  Наприклад, якщо співвласники будинку зібрали кошти для встановлення у під’їздах кондиціонерів. В такому випадку придбані об’єднанням кондиціонери будуть спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

Згідно із ст. 21 Закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» кошти об’єднання складаються з:

- залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;

- внесків і платежів співвласників;

- коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

- коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

- коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

- добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

- коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

- коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

- пасивних доходів;

- доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

- коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

Межі відповідальності ОСББ за зобов’язаннями. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників.

Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку. Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:

1. задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;

2. визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

3. виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Самостійне забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.   Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

 

Враховуючи вищенаведені загальні положення та здійснивши детальний аналіз законодавства, слід виділити такі переваги створення ОСББ:

- наявність окремого банківського рахунку, одним із плюсів якого є, зокрема, і те, що ОСББ як юридична особа зможе прописати із банком можливість нарахування відсотків на залишок на рахунку (як умову своєрідного банківського вкладу), що також приноситиме дохід для ОСББ. Окрім цього, облік фінансових операцій унеможливить нелегальне використання коштів, допоможе відобразити ефективність діяльності правління ОСББ, облік усіх витрат та забезпечить можливість прозоро звітувати перед мешканцями за свою діяльність;

- можливість самостійно визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою залежно від ціноутворення, доцільності в конкретній ситуації;

- звільнення від сплати реєстраційного збору у разі реорганізації житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) в ОСББ;

- можливість приватизації прибудинкової території, адже в силу ст.42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- можливість страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків. За наявності страхового випадку страхова сума виплачується об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в інтересах співвласників відповідно до статуту об'єднання. Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт;

- можливість укладати кредитні договори, договори позики, кошти від яких будуть цільово використані;

- об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку. Така передача в оренду спільного майна надає можливість отримання доходу – коштів, які згодом будуть цільово використані;

- можливість бути засновником інших юридичних осіб, від діяльності яких отримувати дохід та використовувати його на свої статутні цілі. Це є окремим способом отримання додаткових коштів для благоустрою, ремонту, обслуговування будинку та його прибудинкової території.

- наявність звітності ОСББ перед загальними зборами мешканців будинку про виконання кошторису та обов’язок на вимогу співвласника надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти;

менша фінансова затратність, що зумовлена відсутністю необхідності утримувати штат ремонтних, обслуговуючих працівників різних професій, які були у ЖЕКу. Використовувати їх послуги можна буде за окремими договорами у разі потреби (наприклад, послуги сантехніка, електрика тощо).

 

Христина Тарасенко,

 

старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com