Доменні спори: огляд судової практики

Доменне ім'я – унікальний (неповторний) набір символів (букв, цифр), розташований на сервері (тобто своєрідна Інтернет-адреса), за допомогою якого будь-який користувач мережі Інтернет може знайти ваш ресурс. Усі домени можна поділити на класи (рівні). Найвищим класом (рівнем) є загальні організаційні домени, серед яких: .com, .net, .gov, тощо, та домени країн: .us, .ua, .ca тощо.

Зазвичай, користувачі використовують домени нижчих рівнів (другого та третього). До них належать домени, що складаються із унікальної власної назви (унікального позначення) та «батьківського домену», тобто загального організаційного домену або домену країн. Наприклад, пошуковий ресурс www.meta.ua. Розібравши цей домен на окремі частини, отримуємо meta як унікальне позначення власної назви та ua як «батьківський домен».

До власних унікальних назв (позначень) доменних імен другого рівня можуть ставитись певні вимоги. Так, наприклад, згідно із п. 3.2. Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA власне позначення має відповідати наступним технічним вимогам:

‒ містити не менше 1 та не більше 63 символів;

‒ починатися та закінчуватися літерою або цифрою;

‒ не містити символів, відмінних від літер латинського алфавіту, цифр і дефіса;

‒ не містити одночасно дефіс в 3-й та 4-й позиціях імені.

Представлення доменних імен в «батьківському домені» UA можливе лише символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо знак для товарів і послуг містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано знак.

У разі, якщо виникає спір щодо невиконання зобов’язань із делегування домену, порушення прав на доменне ім’я (його незаконне використання) тощо ситуацію, яка в результаті цього складається між правоволодільцем та порушником прийнято називати доменним спором.

Світова практика врегулювання такого роду спорів представлена, в основному, їх позасудовим вирішенням (адміністративні процедури, арбітраж, медіація, тощо). Практика вирішення доменних спорів в Україні на разі перебуває на етапі свого розвитку.  

Щодо спорів стосовно доменних імен із «батьківським» доменом UA слід відзначити їх нерозривну єдність із вирішенням питання наявності прав на торгівельну марку (знак для товарів і послуг), оскільки що складовою унікальної назви доменного імені може бути лише торгова марка (знак для товарів і послуг), права на яку зареєстровані.

Так, Рішенням Господарського суду м. Києва від 2 березня 2015 року у Справі №910/1185/15-г про припинення порушення прав інтелектуальної власності суд заборонив Відповідачеві - товариству з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» порушувати права товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» на знак для товарів і послуг «Амстор» за свідоцтвом України № 37689 шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб та зобов’язав Відповідача скасувати делегування доменного імені amstor.ua.

Ухвалюючи це рішення суд керувався таким. ТОВ «Амстор» є володільцем свідоцтва України № 189754 на знак для товарів і послуг «АМСТОР» (комбінований з поєднанням червоного, жовтого та зеленого кольорів), зареєстрований для послуг 35 класу МКТП. В Інтернет-сервісі «WHOIS», доступ до якого знаходиться на сайті товариства з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі - ТОВ «Хостмайстер»), яке є головним адміністратором доменних імен в зоні UA, була розміщена інформація про реєстрацію доменного імені amstor.ua, зареєстрованого на підставі свідоцтва України № 37689; реєстратором доменного імені є ТОВ «Інтернет Інвест».

Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) у пункті 3.3. передбачено, що приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Оскільки доменне ім'я amstor.ua зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України № 37689, яке належить позивачу, який, в свою чергу, не укладав жодних ліцензійних договорів із відповідачем або ншими особами на використання його торговельної марки «АМСТОР», зокрема, в доменних іменах, то таке використання є порушенням його прав.

А з огляду на те, що виключні права позивача на використання торговельної марки порушуються відповідачем, то обрані ТОВ «Амстор» способи захисту, зокрема: заборона ТОВ «Інтернет Інвест» порушувати права позивача на знак для товарів і послуг «АМСТОР» за свідоцтвом України № 37689 шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб та зобов'язання відповідача скасувати делегування доменного імені amstor.ua, є справедливими та розумними, а тому підлягають задоволенню.

Окрім цього, до прикладу, Рішенням Господарського суду м. Києва від 10 березня 2016 року у Справі № 910/20983/15 (Електронний режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56451629 ) про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії суд повністю задовільнив позовні вимоги та заборонив Відповідачеві незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068, зокрема, шляхом: застосування їх в мережі Інтернет; застосування їх в назві доменних імен. Також цим Рішенням суд зобов’язав Відповідача здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь Компанії Exxon Mobil Corporation (Позивача).

Аналогічний спір був вирішений Солом’янським районним судом м. Києва. Так, Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 9 жовтня 2015 року у Справі № 2-4642/15 (Електронний режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723) суд задовільнив позовні вимоги з огляду на те, що було встановлено порушення Відповідачем прав Позивача на торгівельну марку. Так, через Інтернет-магазин використовувались торговельні марки за міжнародними реєстраціями, фотографії, зображення, рекламні матеріали, що захищені авторським правом та пропонувались до продажу вироби торговельної марки Позивача. Також, у доменному імені Відповідача використовувалось прізвище власника, що призвело до введення в оману споживачів щодо дійсного власника сайту. З огляду на це, судом в контексті незаконного використання доменного імені було ухвалено рішення про зобов’язання Відповідача переделегувати доменне ім’я на користь Позивача.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2016 року у Справі № 910/30404/15 (Електронний режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56276402) за позовом Сітібанк, Н.А. до Приватного підприємства "Український хостинг" Товариства з обмеженою відповідальністю "Сфера капітал" про скасування делегування доменного імені суд, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд погоджується з доводами позивача щодо відсутності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сфера-Капітал» прав на використання доменного імені citibank.ua, оскільки таке доменні ім'я відтворює знак для товарів і послуг «Citibank», власником якого являється позивач. Тому суд задовільним позовні вимоги та зобов’язав Приватне підприємство «Український хостінг» скасувати делегування доменного імені citibank.ua. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сфера капітал".

Як випливає із судової практики, зазначення у доменних іменах конкретної торгівельної марки, права на яку не зареєстровані, може мати своїм правовим насідком визнання права попереднього користувача.

Так, Рішенням Господарського суду м. Києва від 13 листопада 2015 року у Справі №910/18910/15 (Електронний режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54293228) про визнання права попереднього користувача за Позивачем суд повністю задовільнив позовні вимоги. Суть спору у даній справі зводилась до такого. Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛ.ЕН.» є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг, дата подання заявки 16 травня 2013 року. Позивач ж, в свою чергу, зазначив, що використовує позначення, яке схоже із позначенням, що захищено за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг Відповідача із 2009 року задовго до подачі Відповідачем заявки на знак для товарів і послуг. Зокрема, Позивачем надано листи на запити про надання інформації № 651 від 12 травня 2015 року та № 799 від 06 липня 2015 року відповідно до яких зазначено, що позивач є реєстрантом (власником) доменного імені: el-en.com.ua з 09 лютого 2009 року. Також, позивач надано сертифікат про реєстрацію доменного імені el-en.com.ua.

Отже, оскільки згідно із ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача), а відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається, серед іншого, застосування знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, Позивач набув право попереднього користувача.

Таким чином, найпоширенішими позовними вимогами в справах про захист прав на доменне ім’я (захист прав на торгівельну марку, яку використали незаконно у доменному імені) є:

- вимоги про заборону використання торгівельної марки в доменному імені та вимога переделегувати доменне ім’я на користь позивача;

- вимоги про скасування делегування доменного імені;

- вимоги про визнання права попереднього користувача торгівельної марки, яка зазначена у доменному імені (а відтак, - відсутності порушення прав правоволодільця).

 

 

Христина Тарасенко,

 

Старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на торговельну марку (в тому числі і щодо доменних спорів), звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com