Ліцензії Creative Commons: умови вільного використання об’єктів авторського права

Вільне використання об’єктів авторського права і суміжних прав можливе на умовах ліцензій Creative Commons. Ці можливості масово використовуються у світі при використанні (поширенні) творів в мережі Інтернет і є запорукою дотримання авторських прав правовласників. Creative Commons є всесвітньою некомерційною організацією, що відома завдяки розробці та наданню ліцензій для розповсюдження авторського права. Окрім цього, організація надає можливість використовувати суб’єктам авторських прав механізми та технічні засоби передання своїх творів у суспільне надбання, до того як минуть строки охорони об’єктів авторського права та можливість помітити твір як об’єкт всесвітнього суспільного надбання.

Для пошуку об’єктів авторського права організація розробила сервіс «Пошук СС»  як свого роду механізм, який дозволяє шукати у мережі Інтернет твори, які поширюються під ліценціями Creative Commons.

Окрім цього, для ідентифікації конкретної ліцензії, її умов та прав, які за нею надаються організацією розроблено кнопки Creative Commons. Це найпростіший спосіб повідомити про основні дозволи, які стосуються творів, що розповсюджуються під ліцензіями Creative Commons. Автори та правовласники, які розповсюджують свої твори під Creative Commons, можуть завантажити та застосувати ці кнопки, щоб заздалегідь сповістити інших користувачів стосовно обсягу прав що надаються стосовно цього твору. Кнопки Creative Commons, назва та корпоративний логотип є торговельними марками Creative Commons.

Наданий час організація пропонує набір із шести ліцензій Creative Commons. Усі ліцензії складаються із набору умов використання об’єкту авторського права та прав, які надаються за конкретною ліцензією. Кожна із ліцензій потребує, аби користувачі зазначали авторство твору, коли матеріал використовується або поширюється. Раніше організація пропонувала використовувати і ліцензії без зазначення авторства, однак на даний час пропозиція до використання таких ліцензій припинена.

Зміст усіх шести ліцензій відтворюється трьома способами (має три рівні): юридичною мовою, мовою не-юристів та мовою для розпізнавання програмами. Юридичні тести призначенні для вичитки ліцензії правниками. Вони є досить об’ємними, порівняно їх х коротким описом для громадян. Для зручності, короткий зміст ліцензії описано також в форматі, котрий можуть читати звичайні люди, також відомого як версія ліцензії, зрозуміла пересічній людині.

Так, першою і найбільш «вільною» є ліцензія із зазначенням авторства Creative Commons Attribution (скорочено: CC BY). За умовами цієї ліцензії автор надає право: поширювати — копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі, змінювати — реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу для будь-яких цілей, навіть комерційних. Однак слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution). Ліцензіар (автор) не може відкликати цю ліцензію допоки користувач дотримується умов використання.

Під поширенням в контексті умов ліцензії слід розуміти подання матеріалу публіці будь-якими способами, або засобами, які вимагають дозволу відповідно до Ліцензованих Прав, таких, як відтворення, публічний показ, публічне виконання, розповсюдження, імпорт примірників матеріалу, подання матеріалу до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до матеріалу з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (ст.1 Ліцензії Creative Commons Attribution).

Іншими словами автор надає можливість повного використання твору, навіть із його переробкою та використанням в комерційній діяльності з однією лише умовою зазначення авторства у визначеній ним формі. Користувач має вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Він може зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує користувача або його використання твору.

В той же час, користувач не може пропонувати або накладати будь-які додаткові або інші умови чи правила на, або застосовувати будь-які технічні засоби захисту стосовно ліцензованого матеріалу якщо такі дії обмежують можливість здійснення ліцензованих прав будь-яким отримувачем ліцензованого матеріалу (п. b ч.5 п.а  ст. 2 Ліцензії Creative Commons Attribution).

Другою ліцензією є ліцензія із зазначенням авторства та поширенням на тих самих умовах, що передбачені ліцензією Creative Commons Attribution Share-Alike (скорочено: CC BY-SA). Згідно із цією ліцензією автор дозволяє поширювати та змінювати твір за умови, що користувач збереже посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution), а змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-SA.

Отже, користувач, використовуючи твір за ліцензією CC BY-SA,  має право його змінювати, доповнювати, обов’язково зазначаючи авторство попереднього автора (автора первинного твору). В той же час він обов’язково надає дозвіл іншим особам використовувати його перероблений (доповнений) твір за умови зазначення як первинного автора, так себе як автора на перероблений твір і так далі. Навіть у разі переробки первинного твору двадцятьма особами, двадцять перший користувач повинен дозволити використання свого переробленого твору, при цьому зазначивши двадцять попередніх авторів у визначеній ними формі.

Третьою ліцензією є Ліцензією із зазначенням авторства без похідних творів - Creative Commons Attribution NoDerivs (скорочено: CC BY-ND). Використовуючи таку ліцензію, автор дозволяє  копіювати, передавати свій твір, навіть з комерційною метою із посиланням на автора у визначеній ним формі, однак не дозволяє змінювати — переробляти, розвивати твір.

Це означає, що первинний твір автора не може бути підданий ні переробці, ані  будь-якому розвитку.  Наприклад, роман із незавершеним сюжетом не може бути розвинутий (дописаний) користувачем за ліцензією. Він може поширюватись користувачем лише у тій формі, в якій він був створений і обов’язково із посиланням на автора у тій формі, в якій він це визначив сам.

Четвертим видом ліцензії є Ліцензія із зазначенням авторства - Некомерційна – Розповсюдження на тих самих умовах - Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike (скорочено: CC BY-NC-SA). За умовами ліцензії автор  дозволяє: поширювати та змінювати твір. Змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA, при цьому слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі. Однак, в той же час, автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою.

Отже, за умовами ліцензії CC BY-NC-SA користувач н може використовувати ні первинний, ні похідні твори з комерційною метою. При цьому, він може змінювати та доповнювати твір, одна зберігаючи при цьому посилання на первинного автора та всіх попередніх авторів твору, які надавали право використання твору за ліцензією CC BY-NC-SA. Також, погоджуючись на умови ліцензії CC BY-NC-SA автор, який змінив чи доповнив твір, бере на себе обов’язок поширювати свій перероблений (доповнений) твір на тих самих умовах.

П’ята ліцензія – це ліцензія із зазначенням авторства - некомерційна - Creative Commons Attribution NonCommercial (CC BY-NC). Згідно із умовами цієї ліцензії автор надає право поширювати та змінювати твір, якщо зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі. При цьому,  автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою.

І останньою із видів ліцензій є «найсуворіша» некомерційна ліцензія із зазначенням авторства без можливості створення похідних творів - Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs (CC BY-NC-ND). Відповідно до її умов автор надає можливість поширювати свій твір лише із посиланням на автора у визначеній ним формі без комерційної мети. При цьому, автор не дозволяє також  будь-яким чином змінювати — переробляти чи розвивати твір.

Це найбільш обмежувальна ліцензія, що дозволяє іншим лише завантажувати матеріали й ділитися ними з іншими за умови збереження посилань на автора. Ця ліцензія не дозволяє змінювати твір чи використовувати його з комерційною метою.

            Здійснивши загальний аналіз юридичних текстів шести Ліцензій Creative Commons  слід виділити такі їх спільні ознаки:

- кожна із ліцензій має визначений «набір» можливостей для користувача та умови використання об’єкту авторського права, власне позначення (зображення);

- кожна із ліцензій безапеляційно гарантує використання твору із обов’язковим зазначенням авторства;

- кожна із ліцензій є безоплатною, без права видавати субліцензії, невиключною та безвідкличною;

- кожна із ліцензій, з огляду на те, що вона обумовлюється авторським правом, є чинною по всьому світу протягом всього періоду дії авторських прав на твір;

- пріоритетними та першими питаннями при виборі виду ліцензії є: можливість змінювати (розвивати) твір та можливість використовувати твір з комерційною метою та бажання (чи небажання) автора, аби користувач поширював створений ним в результаті переробки (доповнення) твір на таких самих умовах;

- за жодною із цих ліцензій не ліцензуються права на патенти і торговельні марки;

- немайнові права, такі як право на цілісність твору, не ліцензуються за жодною із ліцензій, так само як права на недоторканість приватного життя і/або інші подібні особисті немайнові права;

- за умовами кожної із ліцензій ліцензіар (автор, правоволоділець) відмовляється від будь-якого права на отримання від користувача (ліцензіата) винагороди (роялті) за здійснення ліцензованих прав, як безпосередньо, так і через організації колективного управління за добровільною, або законодавчо встановленою, з можливістю відмови від неї, або примусовою схемою ліцензування.

 

 

Христина Тарасенко,

 

старший юрист, Юридичний Холдинг

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту авторських прав, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com