Договір між винахідниками про здійснення прав на винахід: основні аспекти

У разі, якщо винахід створено спільною інтелектуальною, творчою діяльністю кількох людей, – ці особи визнаються винахідниками (співвинахідниками). Питання здійснення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, визначення вкладу кожного із винахідників (співвинахідників) може визначатись відповідним договором між ними.

Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» лише в кількох статтях згадує про можливість укладення договору між винахідниками (співвинахідниками) про здійснення прав на винахід. Зокрема, відповідно до ст.28 цього Закону взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

З огляду на те, що питання істотних умов договору між винахідниками про здійснення прав на винахід, його форми, порядку укладення не передбачене законодавством, пропонуємо власний варіант врегулювання цих суспільних відносин.

Форма договору. Договір між винахідниками про здійснення прав на винахід слід укладати у письмовій формі. Це забезпечить можливість згодом доводити у судовому порядку свої права, обумовлені між сторонами в договорі. В окремих випадках, в силу ч.1 ст. 209 Цивільного кодексу України, такий договір за згодою сторін може набирати чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

Істотні умови договору. Згідно із ст.638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Предметом договору між винахідниками про здійснення прав на винахід є їх виключні майнові права. Як уже було згадано вище, законодавство не передбачає істотних умов, необхідних для укладення договорів такого виду. Саме тому ми пропонуємо такий набір істотних умов договору між винахідниками про здійснення прав на винахід.

Серед основних істотних умов цього договору слід передбачити:

- вклад кожного із винахідників (співвинахідників) у створення винаходу (такий вклад слід викласти у процентному відношенні);

- декларацію права усіх винахідників (співвинахідників) на отримання патенту (при цьому, співвинахідники можуть уповноважити одного із них на подання заявки);

- право на використання винаходу кожним із співвинахідників особисто;

- право на надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу в цілому (таку умову слід прописувати поряд із порядком прийняття рішення про надання дозволу на таке використання іншій особі; до прикладу, рішення про надання дозволу на використання винаходу третьою особою повинне бути прийняте співвинахідниками одноголосно в письмовій формі);

- право усіх співвинахідників на відчуження усіх майнових прав на винахід;

- право на передання майнових прав на винахід усіх співвинахідників або частини майнових прав конкретного співвинахідника як внесок до статутного капіталу юридичної особи;

- право кожного співвинахідника на відчуження власних майнових прав на винахід, які відповідають його вкладу;

- розподіл винагороди за використання винаходу (при цьому, можна згадати і про розподіл відшкодування, отриманого за порушення виключних майнових прав на винахід);

- розподіл витрат за підтримання чинності патенту (в цій умові можна прописати обов’язок кожного із співвинахідників сплачувати збір за підтримання чинності патенту на винахід пропорційно їх вкладу);

- право, умови та порядок відмови від патенту на винахід;

- відповідальність співвинахідників за невиконання умов договору.

Отже, деталізувавши усі вищезгадані умови договору можна досягти необхідного рівня врегулювання відносин між співвинахідниками щодо здійснення прав на результат їх інтелектуальної і творчої діяльності – винахід.

При цьому, укладений в належній формі договір виступає і запорукою дотримання майнових прав та у разі виникнення спору - належним засобом доказування.

 

Христина Тарасенко,

старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html

 

 


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com