Запах, нюхове позначення як нетрадиційна торговельна марка: позиція ЄСПЛ

Нюховим та смаковим знакам для товарів і послуг станом на сьогодні в Україні правова охорона не надається. Однак це питання часу, оскільки Сінгапурський договір про право товарних знаків 2006 р. передбачає, що окрім традиційних знаків кожна держава-учасник цього Договору може дозволити реєстрацію інших знаків, які являють собою не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо). Європейський суд з прав людини висловив свою позицію щодо можливості нюхового позначення (запаху) виступати торгівельною маркою у Рішенні від 12 грудня 2002 року у справі C-273/00 Ralf Sieckmann  проти Deutsches Patent - und Markenamt (Електронний режим доступу до рішень ЄСПЛ - http://curia.europa.eu).

Суть справи полягала у наступному: Заявник вимагав від Німецького відомства патентів та торгівельних марок реєстрації його нюхової торговельної марки на хімічну субстанцію чистого етилу коричної кислоти (метилового ефір коричної кислоти), структурна формула якої - C6H5CH = CHCOOCH3. Заявник зазначив, що зразок (зразки) цієї нюхової торговельної марки також можна отримати, звернувшись до місцевих лабораторій, зазначених на відповідних сторінках Deutsche Telekom AG. Разом із заявою на реєстрацію він подав зразок запаху у реципієнті та зазначив, що аромат цього запаху зазвичай описується як «бальзамічно-фруктовий із легким відтінком кориці». Відомство відмовило йому у реєстрації його торгівельної марки з огляду на те, що таке позначення не є придатним до графічного виконання та вона не може вважатись таким, що описує ознаки класів послуг, зазначених Заявником.

Хоча  Преамбула Директиви 89 / 104 / ЄЕС Європейської Ради від 21 грудня 1988 року передбачає невичерпний перелік позначень, що можуть становити торговельні марки, ст.2 цієї Директиви наголошує, що торговельні марки можуть складатися, зокрема, із слів, включаючи імена людей, малюнків і схем, літер, цифр, форми товару або його пакування. Тобто ця стаття стосується лише тих позначень, що можуть сприйматися візуально (двовимірних чи тривимірних), які таким чином можуть бути виконані у вигляді літер, знаків чи зображень.

Однак не згадуючи про заборону реєстрації торгівельних марок - позначень, які не можуть бути сприйняті візуально, як у випадку із запахами, положення ст.2 Директиви не виключає існування таких позначень.

Суд відмовив у задоволенні скарги Заявника та підтримав позицію Національного відомства патентів та торгівельних марок. Зокрема, суд дійшов висновку, що стаття 2 Директиви має тлумачитися таким чином. Позначення, яке не сприймається візуально, може становити торговельну марку, якщо воно може бути об’єктом графічного відтворення, зокрема шляхом використання фігур, ліній або символів, так, аби це відтворення було чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, тривалим та об’єктивним. Хімічна ж формула, наведена у Заявці не дає можливості визначити усім і кожному відповідний запах, вона не є достатньо зрозумілою та відображає не запах субстанції, а конкретно субстанцію як таку, а, отже, не є достатньо чіткою та точною.

На нашу думку, така хімічна формула (речовина) може бути окремим об’єктом правової охорони – винаходом (якщо вона є новою, має винахідницький рівень та є промислово придатною), або науковим відкриттям (якщо Заявник встановив невідому раніше, але об'єктивно існуючу в природі речовину).

Таким чином, у випадку нюхових позначень вимога графічного виконання не виконується шляхом наведення хімічної формули, письмового словесного опису, подання зразку відповідного запаху чи через поєднання зазначених елементів.

Тобто, навіть якщо Заявник навів хімічну формулу запаху (яку суд вважає хімічною формулою конкретної речовини), відобразив словесно відчуття запаху, це є суб’єктивним його відтворенням та не дає чіткого та об’єктивного уявлення для ідентифікації та розрізняльної здатності торгівельної марки.

В той же час, суд не заперечує можливість реєстрації запаху як торгівельної марки, якщо його може бути відтворено графічно, а саме через використання фігур, ліній або символів.

Це забезпечить:

1) можливість забезпечити належне функціонування реєстраційної системи торговельних марок;

2) можливість визначити обсяг охорони прав власника;

3) можливість внести торгівельну марку до публічного реєстру;

4) можливість здійснювати експертизу заяв на реєстрацію;

5) можливість надати чітку інформацію суб’єктам господарювання щодо зареєстрованих торговельних марок та заяв про реєстрацію, поданих їх реальними чи потенційними конкурентами;

6) можливість тривалого та об’єктивного сприйняття її ідентифікаційних особливостей;

7) повне виключення ймовірності суб’єктивного сприйняття такої торговельної марки.

На сьогодні, в Україні не здійснюється реєстрації смакових та нюхових позначень як торговельних марок з огляду на відсутність правового регулювання процедури реєстрації таких (проведення експертизи), а заявки на реєстрацію не приймаються.

 

Христина Тарасенко,

Старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту прав на торговельну марку, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com