Захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Застосування способів захисту прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежено правовою природою комерційної таємниці. Права інтелектуальної власності на комерційну таємницю діють лише доти, доки забезпечується режим її секретності. У законі не передбачено спеціальних способів захисту прав особи, яка забезпечувала режим секретності, в разі розголошення відомостей, що становили комерційну таємницю. У ст. 507 ЦК України йдеться про охорону комерційної таємниці органами державної влади. Ці органи зобов’язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки.


Детальніше...

Договір як форма використання торговельних марок і інших засобів індивідуалізації

Правовою формою, що опосередковує використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, робіт, послуг є цивільно-правовий договір. У ст. 1107 ЦК України визначений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормами глави 76 ЦК України урегульовані зобов’язальні відносини з договору концесії, який опосередковує передання комплексу прав, до складу якого входять: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.


Детальніше...

Інтернет – сайт як об’єкт права інтелектуальної власності

Інтернет-сайт як об’єкт права інтелектуальної власності є складним явищем, яке містить в собі елементи різних правових інститутів інтелектуального права. Крім поняття «Інтернет-сайт» у науковій літературі та в чинному законодавстві вживається ще поняття «веб-сайт». Ці поняття є синонімами, а відтак немає потреби розмежовувати їх. Швидкий розвиток Інтернет – технологій зумовлює необхідність вдосконалення правового регулювання щодо використання об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Інтернет – відносини загалом потребують певного спеціального правового регулювання, оскільки законодавство у цій сфері практично відсутнє. Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV, який встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, містить лише кілька визначень (Інтернет-сайту, адреса мережі Інтернет, адресний простір мережі Інтернет, домен), яких не достатньо для належної правової характеристики всіх відносин, що виникають у мережі Інтернет.


Детальніше...

ІТ у сфері будівництва

Інформаційні технології в процесі сучасного будівництва займають далеко не останнє місце по своїй вагомості. На сьогодні, від самого початку проектних робіт до втілення в життя розробок широко використовуються системи автоматизованого проектування, які забезпечують багатоваріантність проектів та можливу перевірку їх стану в подальшому, будівельна та комп’ютерна техніка вимагає відповідного інформаційно-технічного забезпечення, зведення будівель у концепції «смарт хауз» також потребують програмного керування. 


Детальніше...

Теорія і практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності

Для інтелектуального права притаманні низка специфічних презумпцій, на які опирається судова практика. У статті досліджено зміст презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності: якщо не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Застосування такої презумпції дозволяє авторам без зайвих формальних процедур отримати правову охорону. У сфері патентного права творчий характер праці має знайти фахове підтвердження шляхом проведення відповідної кваліфікаційної експертизи на встановлення умов патентоздатності.


Детальніше...

Порядок розгляду і вирішення доменних спорів

Розвиток цифрового середовища зумовлює появу великої кількості веб-сайтів. Окремі Інтернет-сайти мають велику популярність серед користувачів, що сприяє просуванню компанії – власника веб-сайту на ринку, сприяє популяризації її комерційного найменування та результатів діяльності. Кожен веб-сайт має свою назву, завдяки якій він розміщується в мережі Інтернет. Йдеться про доменне ім'я (домен), який забезпечує ідентифікацію Інтернет – ресурсу у всесвітній інформаційній мережі. В умовах, коли практично кожен член суспільства має доступ до Інтернету, користуючись комп’ютером, телефоном, планшетом, іншим пристроєм, наявність веб-сайту стає необхідністю для кожної компанії, яка бажає представити себе в Інтернет – середовищі. У зв’язку з цим мають місце прояви недобросовісної конкуренції шляхом використання доменного імені (назва веб-сайту) наближеного до доменного імені конкурента (іншої юридичної особи).


Детальніше...

Вийшла друком монографія "ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА", автор – старший юрист «Юридичного холдингу» ТАРАСЕНКО Х.Ю.

Це видання буде цікавим як для юристів-практиків у сфері інтелектуального та цивільного права, так і для представників бізнес-сектору, адже автор зосереджує свою увагу не лише на теоретичних аспектах правового регулювання, але й висвітлює основні засади правової охорони таких невід’ємних «елементів» будівельного бізнесу як комерційне найменування, торговельна марка, веб-ресурси суб’єктів підприємницької діяльності, дає практичні рекомендації щодо успішного договірного врегулювання відносин у цій сфері, в тому числі у мережі Інтернет, вирішення спорів поза судом та принципів судового захисту прав інтелектуальної власності.


Детальніше...

Мала архітектурна форма як об’єкт інтелектуального права.

Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності слід вважати невелику споруду, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Згідно із нормами Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, грати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.


Детальніше...

Договори щодо передання прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі: досвід України і ЄС

Відносини інтелектуальної власності чим раз більш розвиваються саме у цифровому середовищі, зокрема, в мережі Інтернет. Бурхливий розвиток цифрового середовища в Україні і ЄС зумовлює гостру потребу у аналітичному дослідженні правових аспектів цих процесів. Це особливо актуально в умовах безкордонності мережі Інтернет, що спричиняє необхідність уніфікованості правових підходів як в країнах ЄС, так і в Україні щодо регулювання відносин, які існують у цифровому середовищі. Практично кожна особа використовує цифрові технології (в телефонах, ноутбуках, інших гаджетах) як в Україні, так і в країнах ЄС.


Детальніше...

Електронні договори з електронними грошима чи договірний грабіж

До висловлення таких міркувань спонукали декілька рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень. З обставин, викладених у рішенні одного з районних судів м. Києва, випливає наступне: до суду звернувся представник ТОВ «Лізинг ІТ Сервіс» – позивач до Особи 1 – відповідача про стягнення суми заборгованості. Між ними було укладено договір «Гроші до зарплати», відповідно до умов якого позивач надав відповідачу електронні грошові кошти у сумі 2000,00 грн. в обмін на зобов’язання відповідача перерахувати готівкові або безготівкові грошові кошти на користь позивача, а також сплатити позивачу інші передбачені договором платежі.


Детальніше...


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com