Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет

Інтернетце всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Інтернет характеризується вільним доступом користувачів до інформації, яка в ньому розміщається, з різних країн світу. Одночасний доступ до глобальної мережі Інтернет дає змогу багатьом особам користуватися об’єктами авторських прав, які розміщені в Інтернеті. Відтак і обсяг порушень також є значним. 


Детальніше...

Судова практика: захист права на торговельну марку

Обсяг правової охорони торгівельної марки (знаку для товарів і послуг) визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, та засвідчується Свідоцтвом, виданим на конкретну торгівельну марку (знак для товарів і послуг). З огляду на сучасні реалії стану дотримання прав інтелектуальної власності, постає актуальне питання захисту прав особи власника Свідоцтва на торгівельну марку (знаку для товарів і послуг). 


Детальніше...

Експертиза у справах про захист прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

У справах про захист прав на торговельну марку досить часто постає питання про призначення судової експертизи, оскільки суд не наділений спеціальними знаннями у цій галузі. При цьому багато виникає багато процесуальних питань, які слід правильно вирішити для належного проведення такої експертизи. Окремі роз’яснення щодо проведення експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки, викладені Вищим Господарським Судом України у Постанові від 23.03.2012 року № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

 


Детальніше...

Судова практика: коли виникає співавторство на твір

Питання співавторства врегульоване як Цивільним кодексом України, так і спеціальним Законом України «Про авторське право і суміжні права». Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, чи мова йде про роздільне, чи про нероздільне співавторство.


Детальніше...

Створення Вищого Суду з питань інтелектуальної власності: Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Інтелектуальне право в Україні є досить новою, порівняно із іншими, галуззю законодавства в силу низького рівня усвідомлення необхідності захисту своїх майнових та особистих немайнових прав як творця (автора) конкретного об’єкта інтелектуальної власності, латентності вчинюваних порушень, труднощів у встановленні особи порушника, зумовлених в основному, але не лише, розвитком інформаційних технологій. 


Детальніше...

Визнання знака (торговельної марки) добре відомим на прикладі справи за позовом Компанії «Тойота Мотор Корпорейшн»

Визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони. Зокрема, заявник може звернутися до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні. Апеляційна палата розглядає таке звернення в порядку, передбаченому законом. Відмова у визнанні знака добре відомим може бути оскаржена до суду.


Детальніше...

Об’єкт незавершеного будівництва як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя: Правова позиція ВСУ

Верховний Суд України 16 грудня 2015 року розглянув справу № 6 - 2017 цс 15, предметом якої був спір про поділ майна подружжя.


Детальніше...

Припинення права на частку: нова правова позиція ВСУ

Верховний Суд України: припинення права співвласника-позивача на частку у спільному майні можливе шляхом отримання  від інших співвласників - відповідачів грошової компенсації 


Детальніше...

Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав

До осіб, які беруть участь у справах щодо захисту авторських прав, належать сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб, прокурор, органи та особи, які можуть звертатися до суду на захист прав та інтересів інших осіб. Для з’ясування питання про учасників судових проваджень у вказаній категорії справ, слід визначити, хто є суб’єктами вказаних матеріальних правовідносин. 


Детальніше...

Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав

Кожна категорія судових справ має свої особливості розгляду, і справи щодо захисту авторських прав не є винятком. Процесуальне законодавство (зокрема, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України) містить норми, які є однаковими для всіх категорій судових справ в межах відповідного виду судочинства та/або виду провадження, водночас справи щодо захисту авторських прав також мають певну специфіку їх розгляду (в тому числі і щодо доказів і процесу доказування). Проте в чинному законодавстві України небагато правових норм безпосередньо присвячені визначенню особливостей судового розгляду справ вказаної категорії, і навіть ці норми не позбавлені недоліків.


Детальніше...


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com