Виселення з іпотечного житла: проблемні аспекти та правові позиції Верховного Суду України

Як наголосив ВСС України в Ухвалі від 19 серпня 2015 року нормою, яка встановлює порядок виселення із займаного житлового приміщення, є стаття 109 ЖК Української РСР, у ч. 1 якої передбачені підстави виселення. Частина 3 ст. 109 ЖК Української РСР регулює порядок виселення громадян.


Детальніше...

Умови заочного розгляду справи: аналіз судової практики

Заочний розгляд справи як інститут цивільного процесуального права виник із необхідності забезпечувати ефективність та своєчасність цивільного судочинства. Інститут заочного провадження спрямований також на розвиток ч. 3 ст. 27 ЦПК України про те, що особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. 


Детальніше...

Порівняльно-правова характеристика права довірчої власності із правом власності в класичному розумінні

ЦК України ч.2 ст. 316 передбачає, що право довірчої власності є особливим видом права власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. Право довірчої власності, яке виникає на підставі договору управління майном. Відповідно до положень ст.1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 


Детальніше...

Малозначність діяння (ст. 11 КК України): позиція Верховного Суду України у справі № 5-221кс 15

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у кримінальних справах 24 грудня 2015 року, розглядаючи справу № 5-221кс 15, виокремив основні аспекти встановлення малозначності діяння в контексті положень частини другої статті 11 КК України. 


Детальніше...

Оскарження дій державного виконавця: розмежування юрисдикцій

13 січня 2016 року Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі розглянула справу №6–2850цс-15, предметом якої була скарга на дії державного виконавця. При цьому, суд наголосив, що закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того, що спір виник щодо дій державного виконавця відносно стягнення виконавчого збору, який підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства.


Детальніше...

Порядок приватизації земельної ділянки: особливості 2016

Конституція України як Основний Закон держави гарантує кожному громадянину України право на землю. Згідно із нормою ч.1 ст.1 Земельного кодексу України (далі по тексту – ЗК України) земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Реалізувати своє право на основне національне багатство громадянин України може шляхом безоплатної приватизації земельної ділянки у розмірах та в порядку, встановленому законом.


Детальніше...

ОБББ: переваги створення

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.


Детальніше...

Порядок приватизації земельної ділянки: особливості 2016: частина 2

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 ЗК України, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 ЗК України.


Детальніше...

Узаконення самочинного будівництва: проблемні аспекти

На сьогодні в Україні дуже актуальним є питання про узаконення самочинного будівництва або навпаки – про знесення (демонтаж) самовільно збудованих об’єктів. Тому поширеними є випадки звернення до суду громадян з вимогами про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно на власній земельній ділянці або на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети. Також часто до суду звертаються органи державної влади чи органи місцевого самоврядування з позовами про знесення самочинно збудованого нерухомого майна або про зобов'язання провести відповідну перебудову та про стягнення витрат, пов'язаних із приведенням земельної ділянки до попереднього стану.


Детальніше...

Нові Правові висновки Верховного Суду України

Верховний Суд України на засіданні Судових палат у цивільних та господарських справах розглянув кілька справ, зокрема, стягнення трьох процентів річних за прострочення виконання грошового зобов’язання, про визнання недійсним рішення селищної ради й державного акта на право власності на землю та про визнання права власності на земельну ділянку, про відшкодування майнової та моральної шкоди, про поновлення на роботі, оплату вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, про витребування власником свого майна від добросовісного набувача.


Детальніше...


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com