Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав

До осіб, які беруть участь у справах щодо захисту авторських прав, належать сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб, прокурор, органи та особи, які можуть звертатися до суду на захист прав та інтересів інших осіб. Для з’ясування питання про учасників судових проваджень у вказаній категорії справ, слід визначити, хто є суб’єктами вказаних матеріальних правовідносин. 


Детальніше...

Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав

Кожна категорія судових справ має свої особливості розгляду, і справи щодо захисту авторських прав не є винятком. Процесуальне законодавство (зокрема, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України) містить норми, які є однаковими для всіх категорій судових справ в межах відповідного виду судочинства та/або виду провадження, водночас справи щодо захисту авторських прав також мають певну специфіку їх розгляду (в тому числі і щодо доказів і процесу доказування). Проте в чинному законодавстві України небагато правових норм безпосередньо присвячені визначенню особливостей судового розгляду справ вказаної категорії, і навіть ці норми не позбавлені недоліків.


Детальніше...

Виселення з іпотечного житла: проблемні аспекти та правові позиції Верховного Суду України

Як наголосив ВСС України в Ухвалі від 19 серпня 2015 року нормою, яка встановлює порядок виселення із займаного житлового приміщення, є стаття 109 ЖК Української РСР, у ч. 1 якої передбачені підстави виселення. Частина 3 ст. 109 ЖК Української РСР регулює порядок виселення громадян.


Детальніше...

Умови заочного розгляду справи: аналіз судової практики

Заочний розгляд справи як інститут цивільного процесуального права виник із необхідності забезпечувати ефективність та своєчасність цивільного судочинства. Інститут заочного провадження спрямований також на розвиток ч. 3 ст. 27 ЦПК України про те, що особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. 


Детальніше...

Порівняльно-правова характеристика права довірчої власності із правом власності в класичному розумінні

ЦК України ч.2 ст. 316 передбачає, що право довірчої власності є особливим видом права власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. Право довірчої власності, яке виникає на підставі договору управління майном. Відповідно до положень ст.1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 


Детальніше...

Малозначність діяння (ст. 11 КК України): позиція Верховного Суду України у справі № 5-221кс 15

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у кримінальних справах 24 грудня 2015 року, розглядаючи справу № 5-221кс 15, виокремив основні аспекти встановлення малозначності діяння в контексті положень частини другої статті 11 КК України. 


Детальніше...

Оскарження дій державного виконавця: розмежування юрисдикцій

13 січня 2016 року Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі розглянула справу №6–2850цс-15, предметом якої була скарга на дії державного виконавця. При цьому, суд наголосив, що закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того, що спір виник щодо дій державного виконавця відносно стягнення виконавчого збору, який підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства.


Детальніше...

Порядок приватизації земельної ділянки: особливості 2016

Конституція України як Основний Закон держави гарантує кожному громадянину України право на землю. Згідно із нормою ч.1 ст.1 Земельного кодексу України (далі по тексту – ЗК України) земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Реалізувати своє право на основне національне багатство громадянин України може шляхом безоплатної приватизації земельної ділянки у розмірах та в порядку, встановленому законом.


Детальніше...

ОБББ: переваги створення

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.


Детальніше...

Порядок приватизації земельної ділянки: особливості 2016: частина 2

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 ЗК України, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 ЗК України.


Детальніше...


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com